• Warszawa Talentów

   koordynator, doradca zawodowy: Agnieszka Tojek-Zych

    

   Uczniowie klas siódmych i ósmych!

   W naszej szkole realizowany jest unijny projekt Warszawa Talentów, który obejmuje indywidualne konsultacje dla uczniów klas ósmych i siódmych z doradcą zawodowym.

   Spotkania będą odbywały się w PIKU (Punkt Informacji i Kariery), który mieści się w pokoju nr  49 (gabinet psychologa/pedagoga szkolnego). Każdego miesiąca na stronie www naszej szkoły w zakładce Projekty - Warszawa Talentów będzie umieszczany  aktualny harmonogram spotkań. Taki sam będzie zamieszczony na drzwiach pokoju nr 49. Obowiązują wcześniejsze zapisy poprzez osobiste zgłoszenie się do pani Agnieszki Tojek-Zych (p. 49). Dodatkowo harmonogram spotkań będzie wysyłany przez Librusa.

    

   Harmonogram konsultacji w PIKU

    

   PUNKT INFORMACJI I KARIERY

   Harmonogram konsultacji z doradcą zawodowym, psychologiem Agnieszką Tojek-Zych

    

   Maj  2023

   05.04. godz. 14.15-15.00

   05.04. godz. 15.00-15.45

   12.04. godz. 14.15-15.00

   12.04. godz. 15.00-15.45

   19.04. godz. 14.15-15.00

   19.04. godz. 15.00-15.45

   20.04. godz. 15.40-16.25

   26.04. godz. 14.15-15.00

   26.04. godz. 15.00-15.45

   27.04. godz. 15.40-16.25

    

   Kwiecień 2023

   05.04. godz. 14.15-15.00

   05.04. godz. 15.00-15.45

   12.04. godz. 14.15-15.00

   12.04. godz. 15.00-15.45

   19.04. godz. 14.15-15.00

   19.04. godz. 15.00-15.45

   20.04. godz. 15.40-16.25

   26.04. godz. 14.15-15.00

   26.04. godz. 15.00-15.45

   27.04. godz. 15.40-16.25

    

    

   Uwaga! Od 17.01. do 27.01  konsultacje zostają odwołane z powodu choroby p. Agnieszki Tojek-Zych