• „Karuzela Kultury”

     

    Projekt ogólnoszkolnych działań wokół kultury wybranych krajów Europy i świata, aktywizujący uczniów, rodziców i nauczycieli .

     

     

     

     

    Cele ogólne przedsięwzięcia:

     

    • Upowszechnienie wśród uczniów wiedzy o dziedzictwie kulturowym, przyrodniczym wybranych krajów anglojęzycznych, partnerów europejskich w programie ERASMUS oraz naszego kraju.
    • Budowanie w uczniach więzi z naszym dziedzictwem kulturowym i potrzeby czerpania z niego.
    • Utrwalenie i poszerzenie zdobytych wiadomości z języka polskiego, j. angielskiego, historii, przyrody, matematyki, geografii, chemii dotyczących dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
    • Rozwijanie kreatywności i umiejętności prezentacji własnej twórczości.
    • Promocja szkoły w środowisku lokalnym i w mieście poprzez zainteresowanie społeczności lokalnej, władz dzielnicy, przedstawicieli oświaty i kultury oraz środków masowego przekazu realizowanym przez szkołę projektem.
    • Integracja społeczności szkolnej: uczniów, rodziców i nauczycieli.

     

     

     

    Metody i formy pracy:

     

    • praca zespołowa i grupowa z użyciem metod aktywizujących, działań praktycznych, problemowych, metody projektu,
    • gromadzenie informacji na dany temat,
    • różnorodne techniki plastyczne i techniczne: malowanie, rysowanie, wycinanie, przyrządzanie potraw,
    • tworzenie form przestrzennych z dostępnych materiałów, zastosowanie elementów programowania;
    • przekaz wyobrażeń, przeżyć, emocji, odczuć dzieci poprzez elementy dramy, inscenizację, konkursy międzyszkolne (np. quizy, festiwale piosenki)
    • tworzenie słowników, relacji dziennikarskich, itp.
    • elementy metody Orfa: improwizacje taneczne.

     

    Planowane działania:

     

    Imprezy angażujące społeczność szkolną, lokalną oraz promujące szkołę- współpraca  z przedszkolami i szkołami:

    • Prezentacja cyklicznych działań szkoły w bielańskich przedszkolach,
    • Wigilijne tradycje w krajach UE,
    • Dzień otwarty szkoły: Wagary w Warszawie- marzec/ kwiecień (gra terenowa w wybranych miejscach kultury w Warszawie z udziałem zaproszonych uczniów ze szkół bielańskich).
    • Dwujęzyczny spektakl słowno- muzyczny.

     

    Koordynacja projektu: Wioletta Czarnecka, Dorota Mucha, Marta Zagubień

     

     

     

  • Mimo trudnego czasu w roku szkolnym 2019/2020 udało nam się zrealizować następujące działania:

   Listopad 2019

   Konkurs ZDROWE POTRAWY KUCHNI POLSKIEJ - to pierwsze spotkanie z cyklu Karuzela kultury było poświęcone tradycji i kulturze obowiązującej przy polskim stole, polegającym na przygotowaniu  przez uczniów staropolskiej potrawy we współczesnej odsłonie. Do konkursu włączyli się również rodzice, pomagając dzieciom w przygotowaniu dań i dekoracji biesiadnych stołów. Podczas spotkania uczniowie prezentowali teksty z literatury polskiej o zwyczajach i tradycjach panujących w polskiej jadalni.

   Grudzień 2019

   Uczniowie przygotowali dekoracje na temat obyczajów bożonarodzeniowych na Ukrainie, w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii. Niemczech i w Polsce.

   Przedstawiciele klas uczestniczyli  w warsztatach florystycznych , na których  wykonali stroiki świąteczne. Prace uczniów były piękną dekoracją podczas szkolnego kolędowania. Chór szkolny wykonał w trzech językach: polskim, hiszpańskim i niemieckim kolędę Cicha Noc. W uroczystości wzięli udział uczniowie, nauczyciele i rodzice.

   Styczeń 2020

   Rozpoczęto pracę nad scenariuszem i scenografią anglojęzycznego przedstawienia baśni Braci Grimm, pt. „Czerwony Kapturek”- wybuch pandemii korona wirusa uniemożliwił na realizację tego przedsięwzięcia.

   Oczywiście nie załamujemy rąk i dalej działamy, a plany na rok szkolny 2020/2021 mamy następujące:

   Listopad 2020

   Konkurs na weekendowe, rodzinne i zdrowe śniadanie w stylu: greckim, tureckim, hiszpańskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim.  Będzie on polegał na przygotowaniu śniadania w wybranym stylu i nakręceniu filmiku zawierającego: przepisy na potrawy  (składniki, wartość odżywcza i kaloryczność), przygotowanie potraw i pokaz zastawionego stołu.

   Grudzień 2020

   Kartka wideo do naszych przyjaciół za granicą- nagranie życzeń świątecznych i noworocznych,  wysłanie ich do współpracujących szkół.

   Styczeń - marzec 2021

   Przeprowadzenie drużynowego konkursu filmowego dla uczniów ze szkół w naszej dzielnicy, pt. ”Bielańskie opowieści filmowe”

   Kwiecień- maj 2021

   Przeprowadzenie Bielańskiego drużynowego konkursu wiedzy o geografii i kulturze wybranych krajów Europy, pt. „Europejskie Omnibusy”.

   Maj - czerwiec 2021

   Europejskie graffiti- wykonanie wielkoformatowych prac plastycznych, prezentujących znane i mniej znane zabytki wybranych krajów, które nasi uczniowie odwiedzili w ramach projektu Erasmus +.