• WOLONTARIAT

     • Witamy w zakładce Szkolnego Klubu Wolontariatu, działającego od roku szkolnego 2001/ 2002, a od bieżącego roku szkolnego noszącego nazwę „Wolontariat bez barier”.

       

      Nikt z nas nie wyobraża sobie Szkoły Podstawowej nr 214 bez Klubu Wolontariatu. Jego działania wpisane są w jej tradycję. Nie lubimy bezczynności, a tkwiące w wolontariuszach pokłady pozytywnej energii i chęć niesienia pomocy innym to paliwo pobudzające do działania. Jesteśmy życzliwi, kulturalni, pogodni i zawsze uśmiechnięci. Cechuje nas empatia i odpowiedzialność za powierzone  zadania. Naszą pracą i postawą chcemy dawać przykład, że warto być otwartym na potrzeby innych. Radość tych, którym pomogliśmy, daje ogromną satysfakcję i jest powodem do podejmowania kolejnych wyzwań. 

   • Przykłady działań „Wolontariatu bez barier”.

    Chętnie pomagamy w obsłudze imprez szkolnych. Jedną z nich był zorganizowany przez   szkołę warszawski konkurs recytatorski (poezji o naszym mieście) pod nazwą „Warszawa Lirycznie”. Rolą wolontariuszy było asystowanie uczestnikom konkursu - uczniom z wielu warszawskich podstawówek.

    Z okazji  Dnia Komisji Edukacji Narodowej przygotowaliśmy dla wszystkich pracowników szkoły kolorowe zakładki z życzeniami. 12 grudnia pomagaliśmy w obsłudze kiermaszu świątecznych pierników - przygotowanego przez Radę Rodziców. Zawsze też jesteśmy obecni podczas zebrań      i prowadzimy kawiarenkę Rady Rodziców.

    Udzielanie pierwszej pomocy to nic trudnego - uczestniczymy w szkoleniach pierwszej pomocy odbywających się w naszej szkole, pomagamy zdobywać tę umiejętność najmłodszym uczniom szkoły. Dlatego też uczestniczyliśmy w biciu rekordu ilości osób przeprowadzających jednocześnie resuscytację - corocznej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, odbywającej się w Europejskim Dniu Przywracania Akcji Serca - 16.10. Pomogliśmy w przygotowaniu sali gimnastycznej do przeprowadzenia akcji oraz asystowaliśmy biorącym udział w biciu rekordu.

    W listopadzie ubiegłego roku udaliśmy się na Cmentarz Wojskowy na warszawskich Powązkach, aby upamiętnić bohaterów z czasów II wojny światowej - poległych harcerzy Szarych Szeregów. Zanieśliśmy na ich mogiły wianuszki przygotowane podczas spotkania z uczestniczką powstania warszawskiego - Panią Wandą Traczyk- Stawską.

    Organizujemy też liczne zbiórki darów dla potrzebujących i wspieramy w tym inne organizacje.

    Początek roku szkolnego to duża zbiórka przyborów szkolnych dla podopiecznych fundacji Świat na Tak - organizacji pożytku publicznego, z którą współpracujemy w zasadzie od początku istnienia klubu.

    W tym roku przekazaliśmy Fundacji plecaki od każdej klasy, a w nich zeszyty, kredki i inne potrzebne w szkole przybory.

    Na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku, w ramach akcji „Mikołajki dla Mukoludków i rodzin - podopiecznych fundacji Świat na Tak”  zbieraliśmy słodycze, żywność o przedłużonej trwałości, środki czystości oraz maskotki. Wszystkie te dary przekazaliśmy przedstawicielom Fundacji „Świat na Tak” i Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, których gościliśmy w szkole. Włączyliśmy się także do akcji zorganizowanej przez Towarzystwo  Walki z Mukowiscydozą i kwestowaliśmy w Tesco dla dzieci chorych na tę nieuleczalną chorobę. 18.12. byliśmy w Dziekanowie Leśnym i odwiedziliśmy dzieci przebywające na oddziale przeznaczonym dla „mukoludków”. Przekazaliśmy przygotowane z zebranych darów  słodkie paczki oraz maskotki i długo rozmawialiśmy. Wiemy, że ta wizyta sprawiła pacjentom szpitala wiele radości.

    W lutym zaangażowaliśmy się także w jedno z działań  w ramach projektu społecznego „Młodzi Starszym”, w którym czynnie działa jeden z naszych wolontariuszy. Była to zbiórka żywności, środków czystości i przyborów plastycznych dla seniorów - pensjonariuszy Fundacji Pożytku Publicznego „Pomoc Potrzebującym”. Przeprowadziliśmy także zbiórkę dla świetlicy Oratorium - działającej przy kościele p.w. św. Zygmunta.

    Uczestnicząc w programie „Pola nadziei”, współpracujemy z Archidiecezjalnym Zespołem Opieki Paliatywnej - domowym hospicjum sprawującym opiekę nad osobami nieuleczalnie chorymi.

    W październiku powstało przy szkole „pole nadziei”  jako przejaw naszego zaangażowania w propagowanie idei opieki hospicyjnej nad umierającymi. Wszystkie klasy uczestniczyły w sadzeniu żonkilowych cebulek. Przed świętami odwiedziliśmy siedzibę hospicjum. Zanieśliśmy tam kosz wypełniony pierniczkami i ozdobami świątecznymi, a także karty z życzeniami dla chorych będących pod opieką hospicjum. Podczas zebrania semestralnego rozdawaliśmy rodzicom ulotki informujące o działaniach domowego hospicjum i zachęcające do przekazania 1% podatku na jego działalność. Wiosną, gdy  żonkile zakwitną, weźmiemy udział w kolejnych działaniach Fundacji „Pola nadziei”.

    Pracujemy także poza szkołą: pomagaliśmy w organizacji andrzejkowego balu integracyjnego w  Młodzieżowym Domu Kultury im. M. Gwizdak przy ul. Andersena. Zanieśliśmy tam dla uczestników balu przygotowane przez wolontariuszy ciasto. Bawiliśmy się wspólnie z niepełnosprawnymi uczestnikami, a także sprzątaliśmy salę po poczęstunku oraz salę balową. Fundacja „Świat na Tak” co roku organizuje Warszawski Bal Integracyjny w Hali Widowiskowo- Sportowej „Arena” na Ursynowie, a my od kilku lat pomagamy dekorować i zastawiać stoły dla uczestników balu.

    Aby nasze działania były skuteczne, przedstawiciele klubu uczestniczą w warsztatach i konferencjach organizowanych przez Fundację „Świat na Tak” i dzielą się z pozostałymi członkami klubu zdobytymi tam doświadczeniami.  W październiku i listopadzie ubiegłego roku były to warsztaty „Savoir-vivre na co dzień” oraz „Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością”, prowadzone przez panią I. Sopalską- Rybak,  prezes Fundacji „Kulawa Warszawa”.

    Natomiast w grudniu odbyła się dwudniowa ogólnopolska konferencja dla wolontariuszy i opiekunów  „Wolontariat a pomoc braciom mniejszym, czyli jak pomagać zwierzętom”, w której uczestniczyło 5 naszych wolontariuszy.

    Poprzez działania informacyjne i spotkania zachęcamy kolegów do działalności charytatywnej.

    5 grudnia z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu byliśmy w pobliskim przedszkolu, aby opowiedzieć młodszym kolegom o naszych działaniach na rzecz potrzebujących.

    Niesienie pomocy to ciężka praca, wymagająca oddawania swojego serca i wolnego czasu innym. Jednak bardzo nas wzbogaca. Rozwija wrażliwość, otwartość, wytrwałość i  odpowiedzialność. Jest też źródłem zadowolenia i satysfakcji z tego, że  działając w Szkolnym Klubie Wolontariatu, dajemy komuś nadzieję i radość.