• TERMINARZ  DZIAŁAŃ  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

    

   WRZESIEŃ 2022

   8.09. – apel klas 4-8

   Ogłoszenie szkolnego konkursu na NAJBARDZIEJ AKTYWNĄ KLASĘ W SZKOLE.

   Do 14.09. – „Wakacyjne wspomnienia” – dekoracja na przydzielonej każdej klasie tablicy na korytarzu. Przyznanie punktacji liczonej do konkursu na „Najbardziej aktywną klasę”

    

   Do 15.09. – zgłoszenie kandydatów do Samorządu Uczniowskiego

   Początek kampanii wyborczej (plakaty kandydatów, programy wyborcze…)

    

   Do 16.09 – każda klasa ma swój samorząd

    

   22.09 – Spotkanie wszystkich klas w sali gimnastycznej.

   Prezentacja poszczególnych kandydatów.

   Powitanie jesieni – wszyscy uczniowie ubrani tego dnia w „jesienne barwy”.

   Przyznanie poszczególnym klasom punktów za jesienne stroje.

    

   23.09. – Wybory do SU. Głosowanie na kandydatów.

    

   25 09. – apel klas 4 -8 . Przedstawienie przewodniczących Samorządu Uczniowskiego.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 im. Stanisława Skrypija Warszawa, ul. A. Fontany 1
   • sekretariat.sp214@eduwarszawa.pl
   • Telefon: 22 834 65 68 Fax: 22 834 85 35
   • ul. A. Fontany 1 01-835 Warszawa Poland