• Oferta szkoły dla klas pierwszych

    na rok szkolny 2022/2023

     

     

    Nasze mocne strony:

       1. Jesteśmy kameralną , jednozmianową szkołą, żaden uczeń nie jest u nas anonimowy.
       2. Stawiamy na jasno określone zasady, normy akceptowane przez całą społeczność szkolną.
       3. Uczymy uczniów samorządności, współdecydowania o sprawach dla nich ważnych.
       4. Nauka uczniów klas I – III odbywa się na parterze budynku.
       5. Dysponujemy, wyremontowaną w roku 2022, bazą dydaktyczną: przestronne, jasne korytarze i sale lekcyjne, sale gimnastyczne,  plac zabaw i wielofunkcyjne boisko.
       6. Sale dydaktyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt: tablice  interaktywne,  rzutniki multimedialne z dostępem do Internetu.
       7. Posiadamy „Wirtualne laboratorium wieloprzedmiotowe” wykorzystywane z zapotrzebowaniem przez wszystkie klasy.
       8. Naukę pływania prowadzimy od klasy II, natomiast wszyscy uczniowie klas I-III uczestniczą w zajęciach ruchowych „ Od zabawy do sportu”
       9. Każdy uczeń ma swoją osobną szafkę ubraniową, oraz szafkę do przechowywania podręczników.
       10. Oferujemy opiekę w świetlicy szkolnej od godz. 7.00 do 17.00, gdzie uczniowie spędzają  czas na wspólnej zabawie i rozwijaniu własnej kreatywności.
       11. W naszej kuchni przygotowywane są: śniadania w formie bufetu, smaczne dwudaniowe obiady, oraz podwieczorki.
       12.  W szkole odbywają się również zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania i  uzdolnienia, zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów.
       13. Dla chętnych uczniów prowadzone są zajęcia STEM – „Interdyscyplinarne poznawanie świata  za pomocą nowoczesnych technologii”.
       14. Tradycją naszej szkoły jest realizowanie projektów ERAZMUS+. Obecnie prowadzimy projekt „Let´ get digital”.
       15. Od 01.09.2022 roku w klasach I rozpoczynamy innowację pedagogiczną „ Z Robotami poznajemy świat”.
       16. W szkole działa Zespół Wokalny „Rosnę śpiewająco” dedykowany dla dzieci klas 0-III.
       17. Uczniowie korzystają na terenie szkoły z szerokiej oferty pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
       18.  Posiadamy bogate zbiory biblioteczne oraz dostęp do bezpiecznego Internetu dla uczniów.
       19. Wszyscy uczniowie przechodzą szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
       20. Mamy całodzienną opiekę pielęgniarki.
       21. Zapewniamy korzystanie przez rodziców z dziennika elektronicznego
       22. Uczniowie korzystają z rządowych programów, w ramach których otrzymują bezpłatnie mleko i jego przetwory oraz owoce, warzywa i soki, ucząc się zdrowych nawyków żywieniowych.