•  

       


    Przez te wszystkie lata… 

     

    Szkoła Podstawowa nr 214 została otwarta 1 września 1964 roku. 

     

    Jest to jedna z tak zwanych tysiąclatek, czyli szkół - pomników budowanych w latach 1950 – 1965 w ramach akcji Tysiąc szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego. 

     

    Pierwszym kierownikiem szkoły była Narcyza Zarębska. Przez ostatnie 50 lat kierowników i dyrektorów było pięciu. Najdłuższym stażem może się poszczycić dyrektor Zbigniew Żołądkiewicz - kierował naszą szkołą przez ponad 30 lat. 

     

    Mimo iż od początku swego istnienia szkoła rezyduje w tym samym budynku, to początkowo jej adres był zupełnie inny. Jak głosi Orzeczenie Organizacyjne Inspektoratu Oświaty Warszawa - Żoliborz z dn. 12 maja 1965: otwiera się Szkołę Podstawową nr 214 przy ul. Jarzębskiego 10. Z czasem szkoła „przeniosła się” z Żoliborza na Bielany i z ulicy A.Jarzębskiego 10 na  ulicę A.Fontany 1. 

     

    W roku 1974 z okazji dziesięciolecia istnienia szkoła otrzymała imię Stanisława Skrypija – działacza Polskiej Partii Robotniczej ijednego z dowódców Gwardii Ludowej żyjącego w latach 1914 – 1943. Niestety wartości symbolizowane przez dotychczasowego patrona zdezaktualizowały się, dlatego od jakiegoś czasu pracujemy nad jego zmianą. 

     

    W roku 1997 Szkoła Podstawowa nr 214 otworzyła pierwszą klasę integracyjną. Wkrótce potem otrzymała Status Szkoły Podstawowej Z Oddziałami Integracyjnymi. By uczcić to wydarzenie, szkoła obrała na swoje logo rysunek uczennicy Magdaleny Banaszek, przedstawiający w sposób symboliczny zgodne i wesołe relacje uczniów pełno – i niepełnosprawnych w naszej szkole. 

     

    W roku 1999 w związku z reformą systemu oświaty nasza szkoła zmieniła się z ośmioklasowej w sześcioklasową. W roku 2002 przy SP nr 214 utworzono gimnazjum i wtedy stała się ona częścią Zespołu Szkół nr 3, który już dwa lata później zmienił swój numer na 56 i tak pozostało.

     

    Od 1 września 2017 roku przekształciliśmy się w ośmioletnią szkołę podstawową.