• Rada Rodziców

     

    PREZYDIUM RADY RODZICÓW na rok szkolny 2018/2019

     

    Przewodniczący Rady Rodziców ------------------>  Piotr Korzeniecki (kl.4a)

     

    p.o. Wiceprzewodniczącego Rady Rodziców --->  Eva Gołębiewska (kl.8b)

     

    Skarbnik ----------------------------------------------->  Hubert Mikołajczyk (Oddział Przedszkolny)

     

     

    KOMISJA REWIZYJNA na rok szkolny 2018/2019

    Przewodniczący -------------------------------> Wojciech Nowak (kl.3a)

    Sekretarz ----------------------------------------> Ewa Koperska (kl.6b)

    Członek ------------------------------------------> Andrzej Saracyn (8c)

     

     

     

     

    FINANSE RADY RODZICÓW

    Zwracamy się do Państwa z prośbą
    o przekazanie składek na fundusz Rady Rodziców

     - gotówką w Sekretariacie Szkoły

    - na konto bankowe:

                                       
                          39 1750 0012 0000 0000 4081 5449

     Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli
    " AKTYWNA SZKOŁA"

     na przelewie prosimy o umieszczenie danych (imię, nazwisko, klasa ucznia)

     

     

     KONTAKT Z RADĄ RODZICÓW

     

    Zachęcamy Państwa do zapoznania się z planami naszych działań, oraz do współpracy przy ich realizacji.

    W "sprawach różnych" prosimy o kontakt z Przedstawicielami poszczególnych klas, ewentualnie bezpośrednio a Prezydium Rady Rodziców

    adres e-mail: RR@SPNR214.PL

     

     

                       ZEBRANIA RADY RODZICÓW ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W KAŻDĄ DRUGĄ ŚRODĘ MIESIĄCA O GODZINIE 18:00 TAK WIĘC DATA KOLEJNEGO ZEBRANIA RADY RODZICÓW TO:

     ŚRODA

     12  CZERWCA 2018

     godz. 19:00

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 im. Stanisława Skrypija Warszawa, ul. A. Fontany 1
   • sekretariat@spnr214.pl
   • Telefon: 22 834 65 68 Fax: 22 834 85 35
   • ul. A. Fontany 1