• Oferta Szkoła Podstawowa

    NASZE PRORYTETY

     

    SZKOŁA:

    - bezpieczna, przyjazna, stymulująca rozwój uczniów i nauczycieli, otwarta na nowoczesne technologie i nowatorskie pomysły,

    - w której każdy uczeń uzyskuje sukcesy na miarę swoich możliwości, we współpracy z nauczycielem - mistrzem,

    - w której dbamy o poziom nauczania oraz jakość i skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych,

    - współpracująca z Rodzicami uczniów, w szkole działa Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "AKTYWNA SZKOŁA"

    - wszyscy uczniowie objęci są autorskim programem "Ja też umiem udzielać pierwszej pomocy",

    - w ramach zajęć świetlicowych odbywają się zabawy, gry, zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, zajęcia komputerowe, robotyka, zajęcia na świeżym powietrzu,

    - zajęcia pozalekcyjne dostosowane są do potrzeb i zainteresowań uczniów, między innymi: koło matematyczne, historyczne, przyrodnicze, robotyka i programowanie,

    - pomoc pedagogiczno-psychologiczna (logopedia, reedukacja, terapia SI, terapia Tomatisa, terapia BIOFEEDBACK.

     

     

    BAZA SZKOŁY:

    - nowocześnie wyposażone pracownie w sprzęty multimedialne oraz ciekawe pomoce dydaktyczne,

    - wielostanowiskowa, nowoczesna pracownia komputerowa,

    - biblioteka z bogatym księgozbiorem i Internetowym Centrum Multimedialnym,

    - specjalistyczne gabinety terapeutyczne,

    - sala gimnastyczna,

    - plac zabaw dla najmłodszych uczniów,

    - multimedialna pracownia językowa,

    - świetlica szkolna pracująca od godziny 715 - 1715 z możliwością dostosowania godzin do potrzeb Rodziców,

    - stołówka szkolna oferująca śniadania, obiady i podwieczorki.

     

    NA ROK SZKOLNY 2018/2019 PROWADZIMY REKRUTACJĘ DO:  

    - Oddział integracyjny klasy I

    Oddział liczy 20 uczniów, w tym 5 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W oddziale jednocześnie pracuje  dwóch nauczycieli. Metody pracy z uczniem dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oferujemy szeroką gamę  zajęć terapeutycznych (logopedia, reedukacja, terapia SI, terapia Tomatisa, terapia BIOFEEBACK, rewalidacja).

     

    - Oddział ogólnodostępny klasy I z elementami dwujęzyczności

    Wprowadzamy dzieci w świat dwujęzyczności . Dziecko ma kontakt z językiem angielskim na co dzień, , w rozmaitych sytuacjach, a proces nauki języka zbliżony jest do metody naturalnej przyswajania przez człowieka języka ojczystego. Materiał dydaktyczny przyswajany jest zatem jednocześnie częściowo w dwóch językach, dzięki czemu kompetencje językowe są stale ćwiczone. W klasie zostanie zastosowane "ocenianie kształtujące". Polega ono na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać jak przebiega proces uczenia się aby:

         1. nauczyciel modyfikował dalszy proces nauczania,

         2. uczeń otrzymał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć.

    Ten model oceniania jest oparty na teorii inteligencji wielorakich Howarda Garanera (Każdą inteligencję można rozwijać, "słabsze poprzez te mocniejsze").

     

     

    Nasze motto"

               "Powiedz mi, a zapomnę,

                 pokaż mi, a zapamiętam,

                 pozwól mi zrobić, a zrozumiem"

                                         K a r t e z j u s z

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 im. Stanisława Skrypija Warszawa, ul. A. Fontany 1
   • sekretariat@spnr214.pl
   • Telefon: 22 834 65 68 Fax: 22 834 85 35
   • ul. A. Fontany 1