•     

   

  „Kuchnia Molekularna w Perspektywie Europejskiej” jest projektem realizowanym w ramach akcji KA2 „Partnerstwa strategiczne” w ramach programu Erasmus+. Projekt ten ma charakter interdyscyplinarny, mający na celu ukazanie uczniom nauk przyrodniczych (przede wszystkim fizyki i chemii) w zupełnie innym świetle. Wzbogaca on także wiedzę o kulturze i historii wybranych krajów, pozwala rozwinąć umiejętności językowe oraz umożliwia pozyskanie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia i prowadzenia strony internetowej.


  Silna integracja przedmiotów szkolnych i treści programowych sprzyja lepszemu rozumieniu zarówno poszczególnych zagadnień i przedmiotów jak i całego procesu nauczania.


  Nasz projekt jest odpowiedzią na częste uczniowskie pytanie „Po co mi ta wiedza w prawdziwym życiu?”. Chcemy dać naszym uczniom poczucie celowości w zdobywaniu wiedzy, nie tylko w kontekście odległej przyszłości, ewentualnych studiów bądź dorosłego życia, ale „tu i teraz” kiedy to teoretyczna wiedza z zakresu fizyki i chemii przekłada się na praktyczną umiejętność przygotowania znanej potrawy na sposób całkiem nowy, niekiedy wręcz „magiczny”.


  Na projekt składa się dwuletnia praca młodzieżowych zespołów projektowych, działających przy wsparciu nauczycieli oraz trzy krótkotrwałe międzynarodowe wymiany uczniowskie. Spotkania te maja na celu dogłębne zapoznanie uczestników z kulturą i kuchnią danego kraju. 


  Projekt ten obejmie swoim bezpośrednim działaniem 60 uczniów uczestniczących w mobilnościach i kilkunastu nauczycieli z czterech europejskich krajów (Polska, Chorwacja, Włochy, Hiszpania), jednak jego działanie pośrednie jest nieporównywalnie większe. Dzięki utworzonej w ramach projektu stronie internetowej motywację do nauki mogą zyskać niezliczone rzesze młodych ludzi. Jednocześnie ciekawe narzędzie do pracy z młodzieżą zyskują nauczyciele, nie tylko bezpośrednio zaangażowani w projekt.


  Liczne konferencje, artykuły, audycje i broszury pozwolą z efektów tego projektu korzystać bardzo szerokiej publiczności. Szczególną wartość będą miały wystąpienia uczestników projektu, którzy przedstawią swój punkt widzenia, często całkowicie różny niż punkt widzenia dorosłych.

   

  Czas trwania projektu: 1.09.2017 – 31.08.2019
  Koordynator projektu: Dawid Migacz

   

 • Partnerzy

 • Galeria zdjęć

   brak danych