• Klasa dwujęzyczna


     

     

     

    NASZE PRORYTETY

     

    SZKOŁA:

    - bezpieczna, przyjazna, stymulująca rozwój uczniów i nauczycieli, otwarta na nowoczesne technologie i nowatorskie pomysły,

    - w której każdy uczeń uzyskuje sukcesy na miarę swoich możliwości, we współpracy z nauczycielem - mistrzem,

    - w której dbamy o poziom nauczania oraz jakość i skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych,

    - współpracująca z Rodzicami uczniów, w szkole działa Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "AKTYWNA SZKOŁA"

    - wszyscy uczniowie objęci są autorskim programem "Ja też umiem udzielać pierwszej pomocy",

    - w ramach zajęć świetlicowych odbywają się zabawy, gry, zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, zajęcia komputerowe, robotyka, zajęcia na świeżym powietrzu,

    - zajęcia pozalekcyjne dostosowane są do potrzeb i zainteresowań uczniów, między innymi: koło matematyczne, historyczne, przyrodnicze, robotyka i programowanie,

    - pomoc pedagogiczno-psychologiczna (logopedia, reedukacja, terapia SI, terapia Tomatisa, terapia BIOFEEDBACK. 

     

     

    K L A S A   D W U J Ę Z Y C Z N A

     

    NASZE ATUTY

     

    -       zwiększona liczba godzin języka angielskiego – pięć godzin tygodniowo;

    -       wykwalifikowana kadra pedagogiczna (filologowie, lingwiści) posiadająca doświadczenie w prowadzeniu klas z rozszerzonym językiem angielskim (prowadzone wg programu autorskiego);

    -       kładziemy nacisk na komunikację (communicative approach) oparte na solidnych podstawach leksykalno-gramatycznych;

    -       wybrane przedmioty prowadzone będą w sposób dwujęzyczny metodą CLIL (Content and Language Integrated Learning/ zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe);

    -       wykorzystanie platformy portalu eTwinning w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji językowych (praca metodą projektu);

    -       korzystamy z najlepszych dostępnych podręczników oraz materiałów dodatkowych (lektury anglojęzyczne, baza filmów  w wersji oryginalnej;

    -       współpraca z The Bear Educational Theatre (przedstawienia w języku angielskim);

    -       zajęcia prowadzone będą w profesjonalnej pracowni językowej oraz pracowniach multimedialnych;

    -       organizacja wymian uczniów pomiędzy szkołami krajów Unii Europejskiej;

    -       organizacja wyjazdów językowych do Wielkiej Brytanii;

    -       szkoła uczestniczy w programie Erasmus Plus;

    -       szkoła współpracuje z British Council.

     

     

    Uczniowie niepełnosprawni ruchowo mogą korzystać z windy. Toalety na każdej kondygnacji przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. 

     
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 im. Stanisława Skrypija Warszawa, ul. A. Fontany 1
   • sekretariat@spnr214.pl
   • Telefon: 22 834 65 68 Fax: 22 834 85 35
   • ul. A. Fontany 1