• Oferta szkoły dla oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023

    1. Jesteśmy kameralną , jednozmianową szkołą, żaden uczeń nie jest u nas anonimowy.
    2. Stawiamy na jasno określone zasady, normy akceptowane przez całą społeczność szkolną.
    3. Oddział przedszkolny usytuowany jest w osobnej części szkoły, z indywidualna salą i osobną szatnia, na parterze budynku.
    4. Dysponujemy, wyremontowaną w roku 2022, bazą dydaktyczną: przestronne, jasne korytarze i sale lekcyjne, sale gimnastyczne,  plac zabaw i wielofunkcyjne boisko.
    5. Sala dydaktyczna wyposażona jest w nowoczesny sprzęt: tablice  interaktywne,  rzutniki multimedialne z dostępem do Internetu.
    6. Oddział przedszkolny otwarty jest od godziny 7:00 do 17:00. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w godzinach 8:15-13:15. W pozostałych godzinach do dzieci przychodzi, dedykowana dla oddziału, nauczycielka świetlicy.
    7. Posiadamy „Wirtualne laboratorium wieloprzedmiotowe” wykorzystywane z zapotrzebowaniem przez wszystkie klasy.
    8. W naszej kuchni przygotowywane są: śniadania w formie bufetu, smaczne dwudaniowe obiady, oraz podwieczorki.
    9. W szkole odbywają się również zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania i  uzdolnienia, zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów.
    10. Uczniowie korzystają na terenie szkoły z szerokiej oferty pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
    11. Posiadamy bogate zbiory biblioteczne oraz dostęp do bezpiecznego Internetu dla uczniów.
    12. Wszyscy uczniowie przechodzą szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
    13. Mamy całodzienną opiekę pielęgniarki.
    14. Zapewniamy korzystanie przez rodziców z dziennika elektronicznego.
    15. W roku szkolnym 2022/2023 w oddziale przedszkolnym prowadzona będzie innowacja pedagogiczna „Szkoła malowana muzyką”. Muzyka towarzyszy dzieciom podczas zajęć, ułatwia im przyswajanie wiedzy.
    16. W oddziale przedszkolnym prowadzimy zajęcia „anglorytmiki”, dzięki czemu dzieci poznają język angielski w towarzystwie tańca i muzyki
    17. W szkole działa Zespół Wokalny „Rosnę śpiewająco” dedykowany dzieciom z oddziałów 0-III

    Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia szkolnej strony internetowej: www.spnr214.pl