•     

   

  "Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej."

  "Matematik öğretiminde ortak akil ve küresel işbirliği."

   

  Według danych TIMMS i PISA wiele krajów na świecie doświadcza obecnie trudności w nauczaniu matematyki. Nasz kraj od lat stara się wykreować metody nauczania matematyki w standardach UE. W tym momencie wiele europejskich krajów odnosi sukcesy. Chcemy być jedną z dziesięciu największych gospodarek świata, chcemy tworzyć technologie, ale kiedy przyjrzymy się danym PISA 2015 dotyczącym poziomu wiedzy matematycznej, widzimy, że Turcja jest pięćdziesiąta. Co więcej, zdawalność w teście matematycznym dla dzieci w Turcji jest poniżej średniej krajów OECD. Krótko mówiąc, nasi uczniowie otrzymują wiedzę matematyczną, ale nie wiedzą  jak jej użyć. Nasze dzieci po prostu nie widzą zastosowania matematyki w codziennym życiu. Nawet dzieci z wysokimi umiejętnościami matematycznymi nie dają sobie rady z matematyką z powodu obojętności i niechęci wobec tego przedmiotu. Istnieje mnóstwo przeszkód w procesie nauczania i uczenia się matematyki. Podczas przygotowywania projektu przeczytałem długi artykuł związany z tym tematem. Możemy wymienić wiele przyczyn tego niepowodzenia, takich jak nauczyciel i program nauczania, który kładzie nacisk na tradycyjne metody nauczania, brak motywacji ucznia, wpływ negatywnego profilu rodziców na proces uczenia się itd. 

  Chcemy znaleźć szkoły, które mają podobne podejście do nauczania matematyki społecznej, ale które też próbują innowacyjnych rozwiązań. W tym celu, posłużyliśmy się danymi z PISA 2015. Zwróciliśmy uwagę na kraje plasujące się wyżej niż my. Polska i Portugalia znacznie wyprzedzają nasz kraj w zakresie umiejętności matematycznych. Jako, że sukces w matematyce jest wymogiem obejmującym Europę, chcemy się spotkać w celu zaspokojenia tej potrzeby, jako szkoły poszukujące lokalnych rozwiązań w matematyce. Uważamy, że warto, aby nasi partnerzy dołączyli do nich. Doświadczenie projektowe tych krajów  i oferta współpracy w nauczaniu matematyki są dość motywujące. U naszych słowackich partnerów motywacja uczniów jest niska i to jest powód ich niepowodzenia. Rumunia szuka bardziej kreatywnego i innowacyjnego zastosowania dydaktycznego. Nasi uczniowie są częściowo zmotywowani, jednakże nauczyciel jest ograniczony programem nauczania. Nasi uczniowie potrzebują urozmaiconych zajęć, gier matematycznych i innych form pracy zespołowej. Osiągnięcie matematyczne w Turcji są ciągle sprawdzane na egzaminach lokalnych i krajowych. Jest to przeszkoda w nauce zdrowej matematyki.

  Naszą najważniejszym hasłem w tym projekcie jest to, że "Matematyka nie jest koszmarem, a porażka nie jest przeznaczeniem". Celem projektu jest wykorzystanie kompetencji i kreatywności nauczyciela. Następnie podniesienie motywacji dzieci do nauki matematyki. Dzieci są najpoważniejsze podczas grania w gry. Z tego powodu należy używać tej metody w nauczaniu matematyki.

  Naszym celem jest usunięcie przeszkód między dzieckiem a matematyką oferowaną przez program nauczania, dzięki czemu dzieci pokochają matematykę. Kolejnym celem jest poprawa czytelnictwa, aby nasi uczniowie mogli mieć zdrowe warunki uczenia się. Ma to na celu stworzenie wspólnego programu matematycznego z krajami uczestniczącymi w projekcie oraz rozpowszechnianie projektu i kontynuacji w różnych szkołach, nawet jeśli proces się zakończy.

   

  Czas trwania projektu: 1.09.2018 – 31.08.2020

   

  Szkoły partnerskie

  1) Polska
  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214, Warszawa

  2) Portugalia
  Agrupamento de escolas Terras de Larus, Amora - Seixal

   

  3) Rumunia

  Liceul National de Informatica,  Arad


  4) Słowacja

  Spojena skola Kollarova 17, Secovce


  5) Turcja

  Osmangazi Imam Hatip Ortaokulu, Ilkadim

   

   

  Koordynatorzy projektu:

  Tomasz Brojek

   

  Dawid Migacz