• „Pola Nadziei” w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 214


     „Pole Nadziei” zostało założone 14.10.2019 r., w Dniu Komisji Edukacji Narodowej. W sadzeniu żonkili wzięli udział: p. dyrektor E. Rumińska, nauczyciele i uczniowie - przedstawiciele wszystkich klas.

     Jest  to znak uczestnictwa naszej szkoły w ogólnoświatowej kampanii „Pola Nadziei”. Jej celem jest uwrażliwienie na potrzeby pacjentów hospicjów- osób będących w okresie terminalnym choroby nowotworowej, przekazywanie wiedzy na temat opieki paliatywnej i pozyskiwanie funduszy dla hospicjów.

     Rozkwitło ono po raz pierwszy na przełomie marca i kwietnia 2020r. Wkrótce zakwitnie po raz drugi, aby mimo pandemii przypominać nam o osobach zmagających się z ciągłym cierpieniem i umierających na chorobę nowotworową i zachęcić do wsparcia instytucji roztaczającej nad nimi opiekę. Dlatego  prosimy Państwa o przekazanie 1% podatku na rzecz Domowego Hospicjum.

     Dlaczego żonkile są symbolem kampanii? Wyjaśnia ks. W. Duda, dyrektor Archidiecezjalnego Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej: „Dzisiaj żonkile są symbolem nadziei w walce z chorobą nowotworową. W tradycji chrześcijańskiej żonkil symbolizuje triumf poświęcenia nad egoizmem, miłości nad śmiercią. Kwiat poprzez swoją subtelność, barwę i zapach uświadamia nam wyższe cele istnienia symbolizując kruchość i ulotność życia”.


     Na terenie Bielan od 1996, w kościele pw. Św. Zygmunta, działa Archidiecezjalny Zespół  Domowej Opieki Paliatywnej - Domowe Hospicjum.

     Współpracę z „Polami Nadziei” rozpoczęliśmy od spotkania z pracującą w  hospicjum panią psycholog i p. W. Perkowskim - koordynatorem Kampanii Pola Nadziei, podczas którego dowiedzieliśmy się na czym polega praca w hospicjum i po co na całym świecie sadzi się „Pola Nadziei”.

     Pracujący w hospicjum otaczają codzienną opieką 130 pacjentów w terminalnej fazie choroby nowotworowej (umierających). Są to osoby  nie tylko z Bielan. Pacjenci hospicjum mają zapewnioną pełną pomoc lekarską, pielęgniarską, psychologiczną (w razie potrzeby) i rehabilitacyjną (w razie potrzeby) oraz niezbędną aparaturę i sprzęt medyczny w ich domach.  Chorzy na choroby nowotworowe cierpią nie tylko z powodu nieustannego bólu fizycznego. Cierpi także ich psychika z powodu lęku o los swój i najbliższych. Zadaniem lekarzy, rehabilitantów, psychologów i innych osób pracujących w AZDOP jest przede wszystkim łagodzenie u pacjentów objawów choroby, niesienie im ulgi w bólu, a także  zaspokajanie ich różnorodnych potrzeb. Wsparcie duchowe i socjalne otrzymuje także rodzina chorego, która często nie potrafi poradzić sobie z długotrwałym cierpieniem najbliższej osoby i pogodzić się z jej odejściem. Pracownicy hospicjum chcieliby pomagać większej liczbie chorych, jednak potrzeba na to dodatkowych funduszy. Dlatego też Domowe Hospicjum dołączyło do kampanii „Pola Nadziei”

     Jak mówi p. W. Perkowski: „Dzięki wsparciu darczyńców możemy objąć opieką większą liczbę pacjentów spośród oczekujących w kolejce na pomoc. Dla rodzin dotkniętych bólem choroby nowotworowej to bezcenna nadzieja na godne przeżycie tych najtrudniejszych chwil w ich życiu. Państwa dar sprawi, że jeszcze zdążymy im pomóc”.

     W odpowiedzi na ten apel wiosną 2019 r., gdy tylko na „Polach Nadziei” pojawiły się kwiaty,  uczestniczyliśmy w ulicznej kweście na rzecz Domowego Hospicjum. Rozdawaliśmy też ulotki informacyjne o kampanii „Pola Nadziei”. Podczas zebrań z rodzicami zachęcaliśmy do wpłat na konto Hospicjum oraz przekazywania 1% podatku. Uczniowie  naszej szkoły uczestniczyli w konkursach, których celem było propagowanie wiedzy na temat opieki hospicyjnej i uwrażliwienie na potrzeby osób przewlekle chorych. Zostało także zasadzone nasze szkolne Pole Nadziei. Nie zapominamy również o pacjentach i pracujących w Domowym Hospicjum. Przygotowaliśmy dla nich e- karty  z życzeniami z okazji świąt Bożego Narodzenia i przekazaliśmy je online. Rok wcześniej udaliśmy się z wizytą do siedziby hospicjum i na ręce dyrektora- ks. W. Dudy, przekazaliśmy kosz wypełniony świątecznymi kartkami, pierniczkami i ozdobami świątecznymi od uczniów, rodziców i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 214.

     Niestety w tym roku, gdy „Pola Nadziei rozkwitną,  nie wyjdziemy z puszkami na ulice Bielan, aby wziąć udział w kweście. Jak pisze p. W. Perkowski na stronie Domowego Hospicjum AZDOP : „ W tym roku, ze względu na pandemię, zostaliśmy zmuszeni do zawieszenia tej aktywności, a tym samym pozbawieni możliwości dodatkowego finansowania naszych działań, a potrzeby naszego hospicjum są ogromne. Środki, w ten sposób zebrane, mają miedzy innymi, przyczynić się do zmniejszenia kolejki oczekiwania na przyjęcie pacjentów pod naszą opieką. Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie, w tym szczególnym czasie Bielańskiego Hospicjum”. 

     Dlatego prosimy Rodziców, Nauczycieli i Pracowników Administracji o wpłaty na konto: 80 1020 1026 0000 1202 0247 4930 z dopiskiem „Pola Nadziei SP214”.

     Zachęcamy także Państwa do przekazywanie 1% podatku na rzecz Archidiecezjalnego Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej. 

     Mamy też własny pomysł na zdobycie wsparcia finansowego dla Domowego Hospicjum. Zapraszamy do jego realizacji Szkoły oraz starszych i młodszych Ludzi dobrej woli  z naszej dzielnicy (i nie tylko).

     Ogłaszamy BIELAŃSKI CHALLENGE!. Sczegóły znajdują się tutaj.


     Informacje o kampanii „Pola Nadziei” i pracy Archidiecezjalnego Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej zaczerpnięte z następujących stron internetowych:

     www.hospicjumdomowe.com

     www.facebook.com/polanadzieiazdop/

     www.naszebielany.pl,

     www.um.warszawa.pl