• „Trening umiejętności  społecznych w praktyce szkolnej”

     • W styczniu zakończył się realizowany w naszej szkole projekt „Trening umiejętności  społecznych w praktyce szkolnej”.  Wzięła w nim udział klasa 1b.  Przeprowadzono 14 zajęć podczas których uczniowie poznawali przydatne im umiejętności takie jak np.:  przeciwstawianie się zachowaniom agresywnym słownym i fizycznym, rozpoznawanie swoich emocji i  radzenie sobie w akceptowalny społecznie sposób, proszenie o pomoc, uświadomienie sobie swoich mocnych stron, współpraca, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie z przegraną.

      Na 10 zajęciach zrealizowano tematy zawarte w podstawie  programowej, uzupełniono je umiejętnościami tusowymi  bezpośrednio nawiązującymi do tematu. Np. omawiając wiersz Jana Brzechwy RZEPKA  ćwiczono umiejętność współpracy. Cztery zajęcia  tusowe uzupełnione były częścią robotyczną. Gościem na jednych zajęciach był labrador BONIA.

      Dzieci z zaangażowaniem brały udział w zajęciach, bardzo lubily poznawac nowe umiejetnosci i pokochały pelne empatii  prowadzace zajęcia.Czekały na każde spotkanie!
      Projekt był realizowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Realizatorem naszego projektu jest  Fundacja Nowoczesnej Edukacji.

     • Konkurs fotograficzny

     • Mateusz Wierzbowski z klasy 5 b, uczestniczył w dzielnicowym konkursie fotograficznym pt. "Bielany w barwach jesieni", zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 289.

      Praca Mateusza, przedstawiająca ulicę Płatniczą, została wyróżniona.

      Dziś odbyła się gala, podczas, której nasz uczeń odebrał nagrodę. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

     • "Szkoła nie marnuje....Jedzenia nie wyrzucaj."

     • 10.01. klasa 7a rozpoczęła realizację projektu

      "Szkoła nie marnuje....Jedzenia nie wyrzucaj."

      Odbyły się pierwsze warsztaty, na których uczniowie dowiedzieli się co to jest ślad węglowy, gdzie i jakiego jedzenia w Polsce najwięcej się marnuje. A potem ruszyli sprawdzać jaką żywność wyrzucają ich koledzy i koleżanki do koszy na terenie szkoły. Rozpoczęła się też tygodniowa obserwacja w stołówce...

      Za tydzień podsumowanie.... i dalszy ciąg projektu.

    • Lista galerii

     brak danych