• Oferta szkoły dla klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

     •  

       

       

      1. Jesteśmy kameralną , jednozmianową , bezpieczna szkołą -  żaden uczeń nie jest u nas anonimowY.
      2. Stawiamy na jasno określone zasady, normy akceptowane przez całą społeczność szkolną.
      3. Uczymy uczniów samorządności, współdecydowania o sprawach dla nich ważnych.
      4. Nauka uczniów klas I – III odbywa się na parterze budynku.
      5. Dysponujemy, wyremontowaną w roku 2022, bazą dydaktyczną: przestronne, jasne korytarze i sale lekcyjne, sale gimnastyczne,  plac zabaw i wielofunkcyjne boisko.
      6. Sale dydaktyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt: tablice  interaktywne,  rzutniki multimedialne z dostępem do Internetu.
      7. Posiadamy „Wirtualne laboratorium wieloprzedmiotowe” wykorzystywane regularnie na zajęciach przez wszystkie klasy.
      8. Naukę pływania prowadzimy od klasy II, natomiast wszyscy uczniowie klas I-III uczestniczą w zajęciach w programie  „ Od zabawy do sportu”.
      9. Każdy uczeń ma swoją osobną szafkę ubraniową, oraz szafkę do przechowywania podręczników.
      10. Oferujemy opiekę w świetlicy szkolnej od godz. 7.00 do 17.00, gdzie uczniowie spędzają  czas na wspólnej zabawie i rozwijaniu własnej kreatywności.
      11. W naszej kuchni przygotowywane są: śniadania w formie bufetu, smaczne dwudaniowe obiady, oraz podwieczorki.
      12. W szkole odbywają się również zajęcia pozalekcyjne rozwijające umiejętności i uzdolnienia zgodnie z zainteresowaniami uczniów.
      13. Dla chętnych uczniów prowadzone są zajęcia STEAM – „Interdyscyplinarne poznawanie świata  za pomocą nowoczesnych technologii”  (rozwijamy umiejętności i zdolności z języka angielskiego, hiszpańskiego, matematyki i nauk przyrodniczych”.
      14. Kontynuujemy rozpoczętą  01.09.2022 roku w klasach pierwszych  innowację pedagogiczną „Z Robotami poznajemy świat”.
      15. W szkole działa Zespół Wokalny „Rosnę śpiewająco” dedykowany dla dzieci klas 0-III.
      16. Uczniowie mają możliwość skorzystania  na terenie szkoły z szerokiej oferty pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
      17. Posiadamy bogate, regularnie uzupełniane  zbiory biblioteczne oraz dostęp do bezpiecznego Internetu dla uczniów.
      18. Wszyscy uczniowie przechodzą szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
      19. Mamy całodzienną opiekę pielęgniarki.
      20. Zapewniamy korzystanie przez rodziców z dziennika elektronicznego.
      21. Uczniowie korzystają z rządowych programów, w ramach których otrzymują bezpłatnie mleko i jego przetwory oraz owoce, warzywa i soki, ucząc się zdrowych nawyków żywieniowych.
     • Oferta szkoły dla oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024

     •  

       

       

      1. Jesteśmy kameralną , jednozmianową szkołą, żaden uczeń nie jest u nas anonimowy.
      2. Stawiamy na jasno określone zasady, normy akceptowane przez całą społeczność szkolną.
      3. Dysponujemy, wyremontowaną w roku 2022, bazą dydaktyczną: przestronne, jasne korytarze i sale lekcyjne, sale gimnastyczne,  plac zabaw i wielofunkcyjne boisko.
      4. Oddział przedszkolny usytuowany jest na parterze budynku, w osobnej części szkoły z indywidualna salą i szatnią dla przedszkolaków.
      5. Sala dydaktyczna wyposażona jest w nowoczesny sprzęt. Dzieci korzystają z  tablicy  interaktywnej,  rzutnika multimedialnego z dostępem do Internetu. Pomieszczenia dedykowane najmłodszym uczniom wyposażone są w  meble dostosowane do wieku dzieci.
      6. Oddział przedszkolny otwarty jest od godziny 7:00 do 17:00. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w godzinach 8:15-13:15. Po tych zajęciach dziećmi opiekuje się  wybrana dla oddziału nauczycielka świetlicy.
      7. W szkole odbywają się również zajęcia pozalekcyjne rozwijające umiejętności i i  uzdolnienia, zgodnie z zainteresowaniami  uczniów.
      8. Posiadamy „Wirtualne laboratorium wieloprzedmiotowe” wykorzystywane również przez uczniów z oddziału przedszkolnego.
      9. W naszej kuchni przygotowywane są: śniadania w formie bufetu, smaczne dwudaniowe obiady, oraz podwieczorki.
      10. Uczniowie mają możliwość skorzystania na terenie szkoły  z szerokiej oferty pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
      11. Dzięki bogatym zbiorom bibliotecznym dzieci z oddziału przedszkolnego poznają świat literatury dziecięcej . Pomagają im w tym starsi koledzy czytający im  wybrane książki.
      12. Uczniów z oddziału przedszkolnego uczymy zasad udzielania pierwszej pomocy.
      13. Mamy całodzienną opiekę pielęgniarki.
      14. Zapewniamy korzystanie przez rodziców z dziennika elektronicznego.
      15. Od 2022 roku  w oddziale przedszkolnym prowadzona jest  innowacja pedagogiczna  „Szkoła malowana muzyką”. Muzyka towarzysząca dzieciom podczas zajęć, ułatwia im przyswajanie wiedzy.
      16. W oddziale przedszkolnym prowadzimy zajęcia „anglorytmiki”, dzięki czemu dzieci poznają język angielski w towarzystwie tańca i muzyki.
      17. W szkole działa Zespół Wokalny „Rosnę śpiewająco” dedykowany dzieciom z oddziałów 0-III.
     • Zjedz! Nie wyrzucaj!

     • W ramach projektu "Zjedz! Nie wyrzucaj!" klasa 7a przygotowała i przeprowadziła w szkole kampanię informacyjną dotyczącą zorganizowania na parterze "Szkolnej jadłodzielni" pod hasłem : "Podziel się! Nie wyrzucaj!". Uczymy się nie marnować żywności.

     • ,Lekturki spod chmurki''

     • Myślicie ze to końcówka ZIMY? w 1a i1b lodowe zagrody i kolonie pingwinków Adeli! A wszystko to bo znów dzieci odbyły podróż w ramach projektu ,,Lekturki spod chmurki,, i odwiedziły Antarktydę! Oczarowały nas pingwinki z Zaczarowanej Zagrody Cz.i A .Centkiewiczów oraz opowieści o tym niezwykłym kontynencie podróżnika który nas odwiedził.

    • Lista galerii

     brak danych