• Mam Talent

     • Dziś Dzień Dziecka - w naszej szkole było radośnie i gwarno. Odbył się nasz Szkolny Talent Show, w którym zobaczyliśmy, jakie pasje i zdolności mają nasze koleżanki i koledzy. Podziwialiśmy występy wokalne, plastyczne, muzyczne, taneczne i sportowe. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w rozwoju talentów.
      Na podium stanęły:
      Na I miejscu - Amelia Guzewicz 8a, na II miejscu - Jadwiga Nowak 7a, na miejscu III- Danusia Sroczyńska 7b.
      Po więcej zdjęć zapraszamy pod poniższy link
      https://drive.google.com/drive/folders/1xlW45ugK0jeo6ljVs1FeUejHdGjPLqNj?usp=drive_link
      lub do obejrzenia, krótkiego filmiku na naszym YouTubie:
      https://youtu.be/2yzDPa9LRQE
     • Życzenia Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia

     • ,,Dziecko ma prawo być soba.

      Ma prawo do popełniania błędów.

      Ma prawo do posiadania własnego zdania .

      Ma prawo do szacunku .

      Nie ma dzieci - są ludzie..."

      Janusz Korczak

      Kochani Uczniowie,

      Z okazji Dnia Dziecka życzę abyście byli zawsze zdrowi, bezpieczni i szczęśliwi.

      Szanujcie siebie samych i innych, a będziecie szanowani.

      Cieszcie się z każdego dnia bo każdy dzień jest inny i wnosi w Wasze życie nowe doświadczenia.

      Poznawajcie świat, uczcie się i rozwijajcie się każdy na miarę swoich możliwości.

      Niech uśmiech zawsze gości na waszej twarzy i rozpromienia trudne w życiu chwile.

      Szkolny Rzecznik Praw Ucznia

      Spełniajcie swoje marzenia, poszukujcie swoich talentów, rozwijajcie je,realizujcie swoje pasje.

     • Spotkanie z dziećmi J. H. Chmielewskiego

     • Przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu z dziećmi J. H. Chmielewskiego, panią Monique Lechman i panem Arturem Chmielewskim oraz autorką nowo powstałej książki biograficznej „Papcio Chmiel udomowiony” panią Karoliną Prewęcką. Okazją do promocji książki była setna rocznica urodzin patrona naszej szkoły. Dzieci Papcia Chmiela wspominały swojego ojca opowiadając ciekawe historie z ich życia rodzinnego. Tym samym zachęciły do przeczytania książki o nim, która już jest dostępna w szkolnej bibliotece. Spotkanie to wywarło na nas wielkie wrażenie. Córka i syn naszego patrona okazali się otwartymi i ciepłymi ludźmi. A oto kilka zdjęć z tego wydarzenia.

     • Akcja Żonkile

     • 19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną Żonkile w której udział bierze nasza szkoła.

     • Oferta szkoły dla klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

     •  

       

       

      1. Jesteśmy kameralną , jednozmianową , bezpieczna szkołą -  żaden uczeń nie jest u nas anonimowY.
      2. Stawiamy na jasno określone zasady, normy akceptowane przez całą społeczność szkolną.
      3. Uczymy uczniów samorządności, współdecydowania o sprawach dla nich ważnych.
      4. Nauka uczniów klas I – III odbywa się na parterze budynku.
      5. Dysponujemy, wyremontowaną w roku 2022, bazą dydaktyczną: przestronne, jasne korytarze i sale lekcyjne, sale gimnastyczne,  plac zabaw i wielofunkcyjne boisko.
      6. Sale dydaktyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt: tablice  interaktywne,  rzutniki multimedialne z dostępem do Internetu.
      7. Posiadamy „Wirtualne laboratorium wieloprzedmiotowe” wykorzystywane regularnie na zajęciach przez wszystkie klasy.
      8. Naukę pływania prowadzimy od klasy II, natomiast wszyscy uczniowie klas I-III uczestniczą w zajęciach w programie  „ Od zabawy do sportu”.
      9. Każdy uczeń ma swoją osobną szafkę ubraniową, oraz szafkę do przechowywania podręczników.
      10. Oferujemy opiekę w świetlicy szkolnej od godz. 7.00 do 17.00, gdzie uczniowie spędzają  czas na wspólnej zabawie i rozwijaniu własnej kreatywności.
      11. W naszej kuchni przygotowywane są: śniadania w formie bufetu, smaczne dwudaniowe obiady, oraz podwieczorki.
      12. W szkole odbywają się również zajęcia pozalekcyjne rozwijające umiejętności i uzdolnienia zgodnie z zainteresowaniami uczniów.
      13. Dla chętnych uczniów prowadzone są zajęcia STEAM – „Interdyscyplinarne poznawanie świata  za pomocą nowoczesnych technologii”  (rozwijamy umiejętności i zdolności z języka angielskiego, hiszpańskiego, matematyki i nauk przyrodniczych”.
      14. Kontynuujemy rozpoczętą  01.09.2022 roku w klasach pierwszych  innowację pedagogiczną „Z Robotami poznajemy świat”.
      15. W szkole działa Zespół Wokalny „Rosnę śpiewająco” dedykowany dla dzieci klas 0-III.
      16. Uczniowie mają możliwość skorzystania  na terenie szkoły z szerokiej oferty pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
      17. Posiadamy bogate, regularnie uzupełniane  zbiory biblioteczne oraz dostęp do bezpiecznego Internetu dla uczniów.
      18. Wszyscy uczniowie przechodzą szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
      19. Mamy całodzienną opiekę pielęgniarki.
      20. Zapewniamy korzystanie przez rodziców z dziennika elektronicznego.
      21. Uczniowie korzystają z rządowych programów, w ramach których otrzymują bezpłatnie mleko i jego przetwory oraz owoce, warzywa i soki, ucząc się zdrowych nawyków żywieniowych.
     • Oferta szkoły dla oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024

     •  

       

       

      1. Jesteśmy kameralną , jednozmianową szkołą, żaden uczeń nie jest u nas anonimowy.
      2. Stawiamy na jasno określone zasady, normy akceptowane przez całą społeczność szkolną.
      3. Dysponujemy, wyremontowaną w roku 2022, bazą dydaktyczną: przestronne, jasne korytarze i sale lekcyjne, sale gimnastyczne,  plac zabaw i wielofunkcyjne boisko.
      4. Oddział przedszkolny usytuowany jest na parterze budynku, w osobnej części szkoły z indywidualna salą i szatnią dla przedszkolaków.
      5. Sala dydaktyczna wyposażona jest w nowoczesny sprzęt. Dzieci korzystają z  tablicy  interaktywnej,  rzutnika multimedialnego z dostępem do Internetu. Pomieszczenia dedykowane najmłodszym uczniom wyposażone są w  meble dostosowane do wieku dzieci.
      6. Oddział przedszkolny otwarty jest od godziny 7:00 do 17:00. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w godzinach 8:15-13:15. Po tych zajęciach dziećmi opiekuje się  wybrana dla oddziału nauczycielka świetlicy.
      7. W szkole odbywają się również zajęcia pozalekcyjne rozwijające umiejętności i i  uzdolnienia, zgodnie z zainteresowaniami  uczniów.
      8. Posiadamy „Wirtualne laboratorium wieloprzedmiotowe” wykorzystywane również przez uczniów z oddziału przedszkolnego.
      9. W naszej kuchni przygotowywane są: śniadania w formie bufetu, smaczne dwudaniowe obiady, oraz podwieczorki.
      10. Uczniowie mają możliwość skorzystania na terenie szkoły  z szerokiej oferty pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
      11. Dzięki bogatym zbiorom bibliotecznym dzieci z oddziału przedszkolnego poznają świat literatury dziecięcej . Pomagają im w tym starsi koledzy czytający im  wybrane książki.
      12. Uczniów z oddziału przedszkolnego uczymy zasad udzielania pierwszej pomocy.
      13. Mamy całodzienną opiekę pielęgniarki.
      14. Zapewniamy korzystanie przez rodziców z dziennika elektronicznego.
      15. Od 2022 roku  w oddziale przedszkolnym prowadzona jest  innowacja pedagogiczna  „Szkoła malowana muzyką”. Muzyka towarzysząca dzieciom podczas zajęć, ułatwia im przyswajanie wiedzy.
      16. W oddziale przedszkolnym prowadzimy zajęcia „anglorytmiki”, dzięki czemu dzieci poznają język angielski w towarzystwie tańca i muzyki.
      17. W szkole działa Zespół Wokalny „Rosnę śpiewająco” dedykowany dzieciom z oddziałów 0-III.
     • Zjedz! Nie wyrzucaj!

     • W ramach projektu "Zjedz! Nie wyrzucaj!" klasa 7a przygotowała i przeprowadziła w szkole kampanię informacyjną dotyczącą zorganizowania na parterze "Szkolnej jadłodzielni" pod hasłem : "Podziel się! Nie wyrzucaj!". Uczymy się nie marnować żywności.

     • ,Lekturki spod chmurki''

     • Myślicie ze to końcówka ZIMY? w 1a i1b lodowe zagrody i kolonie pingwinków Adeli! A wszystko to bo znów dzieci odbyły podróż w ramach projektu ,,Lekturki spod chmurki,, i odwiedziły Antarktydę! Oczarowały nas pingwinki z Zaczarowanej Zagrody Cz.i A .Centkiewiczów oraz opowieści o tym niezwykłym kontynencie podróżnika który nas odwiedził.

     • „Trening umiejętności  społecznych w praktyce szkolnej”

     • W styczniu zakończył się realizowany w naszej szkole projekt „Trening umiejętności  społecznych w praktyce szkolnej”.  Wzięła w nim udział klasa 1b.  Przeprowadzono 14 zajęć podczas których uczniowie poznawali przydatne im umiejętności takie jak np.:  przeciwstawianie się zachowaniom agresywnym słownym i fizycznym, rozpoznawanie swoich emocji i  radzenie sobie w akceptowalny społecznie sposób, proszenie o pomoc, uświadomienie sobie swoich mocnych stron, współpraca, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie z przegraną.

      Na 10 zajęciach zrealizowano tematy zawarte w podstawie  programowej, uzupełniono je umiejętnościami tusowymi  bezpośrednio nawiązującymi do tematu. Np. omawiając wiersz Jana Brzechwy RZEPKA  ćwiczono umiejętność współpracy. Cztery zajęcia  tusowe uzupełnione były częścią robotyczną. Gościem na jednych zajęciach był labrador BONIA.

      Dzieci z zaangażowaniem brały udział w zajęciach, bardzo lubily poznawac nowe umiejetnosci i pokochały pelne empatii  prowadzace zajęcia.Czekały na każde spotkanie!
      Projekt był realizowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Realizatorem naszego projektu jest  Fundacja Nowoczesnej Edukacji.

     • Konkurs fotograficzny

     • Mateusz Wierzbowski z klasy 5 b, uczestniczył w dzielnicowym konkursie fotograficznym pt. "Bielany w barwach jesieni", zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 289.

      Praca Mateusza, przedstawiająca ulicę Płatniczą, została wyróżniona.

      Dziś odbyła się gala, podczas, której nasz uczeń odebrał nagrodę. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

     • "Szkoła nie marnuje....Jedzenia nie wyrzucaj."

     • 10.01. klasa 7a rozpoczęła realizację projektu

      "Szkoła nie marnuje....Jedzenia nie wyrzucaj."

      Odbyły się pierwsze warsztaty, na których uczniowie dowiedzieli się co to jest ślad węglowy, gdzie i jakiego jedzenia w Polsce najwięcej się marnuje. A potem ruszyli sprawdzać jaką żywność wyrzucają ich koledzy i koleżanki do koszy na terenie szkoły. Rozpoczęła się też tygodniowa obserwacja w stołówce...

      Za tydzień podsumowanie.... i dalszy ciąg projektu.

   • Lista galerii

    brak danych